dimarts, 18 de novembre de 2008

Taller de gravat


Actualment un reduit grup d'alumnes està explorant les posibilitats creatives de la punta seca utilitzant el modest taller de gravat que tenim a l'Escola