dissabte, 4 de juliol de 2009

El Retrat -recopilació-


Un retrat (del llatí retractus) és una pintura o efígie principalment d'una persona. També s'entén per retrat la descripció de la figura o caràcter, o siga, de les qualitats físiques o morals d'una persona.
-------------------------

Un retrato (del latín retractus) es una pintura o efigie principalmente de una persona. También se entiende por retrato la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona.
-----------------------------
A portrait (from the Latin retractus) is primarily a painting or effigy of a person. It is also understood by the description of the portrait figure or character, or the qualities of a natural or legal person.

En un retrat predomina la cara i la seua expressió. Es pretén mostrar la semblança, personalitat i inclús l'estat d'ànim de la persona. Per esta raó, en fotografia un retrat no és generalment una simple foto, sinó una imatge composta de la persona en una posició quieta.
------------------
En un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. Por esta razón, en fotografía un retrato no es generalmente una simple foto, sino una imagen compuesta de la persona en una posición quieta.
-----------------
In a portrait dominates the face and its expression. It is intended to display the likeness, personality and mood of the person. For this reason, in photography a portrait is generally not a simple picture, but a composite image of the person in a quiet position.Els retrats complixen diferents funcions. Els retrats de dirigents, en política se solen usar com a símbol de l'Estat. En la majoria dels països és habitual en el protocol que hi haja un retrat del cap d'Estat en tots els edificis públics. Si s'abusa d'este tipus de retrats pot ser un símptoma de culte a la personalitat. Existix també la voluntat de perpetuar el record d'una persona i de crear una imatge històrica del poderdant.
-------------------

Los retratos cumplen diferentes funciones. Los retratos de dirigentes, en política se suelen usar como símbolo del Estado. En la mayoría de los países es habitual en el protocolo que haya un retrato del jefe de Estado en todos los edificios públicos. Si se abusa de este tipo de retratos puede ser un síntoma de culto a la personalidad. Existe también la voluntad de perpetuar el recuerdo de una persona y de crear una imagen histórica del comitente.
--------------------
The portraits have different functions. The portraits of leaders in politics are often used as a symbol of the state. In most countries it is customary in the protocol that has a portrait of the head of state in all public buildings. If abuses such portraits can be a symptom of the personality cult. There is also the desire to perpetuate the memory of a person and create a historical picture of the principal.2 comentaris:

Fernando ha dit...

Algunos dibujos que me pasdo Luisa...no se de quién son??..serán de todos, no?

Anònim ha dit...

si de cuando estuvimos haciendonos retratos unos a otros