dimarts, 19 de gener de 2010

Peresejo en la TATE MODERN

A l'escola de Belles Arts es conserven escultures originals en escaiola de José Perez "Peresejo" un destacat escultor nascut a Barcelona a començ del segle XX. En 1904 va iniciar la seua carrera al obtindre una menció en honorifica l'exposició nacional de Belles Arts. A partir d'eixe moment i fins 1950 va continuar creant escultures sobres temes mitólgics, nus femenins, retrats. Una de les seues obres, el "Esclau" actualment es troba en la colecció de la Tate Modern, en Londres. L'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi conserva un dels estudis preparatoris que Peresejo va realitzar en escaiola a menor tamany del "Esclau".


En la escuela de Bellas Artes se conservan esculturas originales de José Perez, "Peresejo", un destacado escultor nacido en Barcelona a comienzos del siglo XX. En 1904 inició su carrera artística al obtener una mención honorífica en la exposición nacional de Bellas Artes. A partir de ese momento, hasta 1950, continuó creando esculturas sobre temas mitológicos, desnudos femeninos, retratos. Una de sus obras, el "Esclavo" actualmente se encuentra en la colección de la Tate Modern, en Londres. La Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy conserva uno de los estudios preparatorios que Peresejo realizó en escayola a menor tamaño del "Esclavo"