diumenge, 23 de maig de 2010

Relleu en fusta * Relieve en madera


Vissió del relleu en procés.
El relleu és la tècnica escultòrica en què les formes modelades o tallades ressalten respecte a un entorn pla. A diferència de les escultures d'embalum redó (que s'esculpixen reproduint el seu relleu o profunditat natural), els relleus estan integrats en un mur, generalment, o en cas de ser art mobiliar, al suport que els emmarca.
Els relleus són molt comuns, particularment, com a decoració exterior dels edificis monumentals, com els temples. El fris de l'orde corinti se sol decorar amb baixos relleus, mentres que l'alt relleu pot veure's en els frontons de temples clàssics, com el Partenó.
Els relleus poden usar-se per a representar una escena aïllada o ser part d'una seqüència narrativa. A pesar de les limitacions tècniques que imposa la disminució de la tercera dimensió que els és pròpia, el detall amb què s'esculpixen pot arribar fins a mostrar els detalls de la musculatura. En aquest cas us mostrem el procés d'un relleu amb talla de fusta. La nostra alumna Mercedes s'està encarregant de que sigua fidel a l'original.

El relieve es la técnica escultórica en la que las formas modeladas o talladas resaltan respecto a un entorno plano. A diferencia de las esculturas de bulto redondo (que se esculpen reproduciendo su relieve o profundidad natural), los relieves están integrados en un muro, generalmente, o en caso de ser arte mobiliar, al soporte que los enmarca.Los relieves son muy comunes, particularmente, como decoración exterior de los edificios monumentales, como los templos. El friso del orden corintio se suele decorar con bajorrelieves, mientras que el altorrelieve puede verse en los frontones de templos clásicos, como el Partenón.Los relieves pueden usarse para representar una escena aislada o ser parte de una secuencia narrativa. A pesar de las limitaciones técnicas que impone la disminución de la tercera dimensión que les es propia, el detalle con el que se esculpen puede llegar hasta mostrar los detalles de la musculatura.Un detall del relleu


2 comentaris:

Maria Luisa ha dit...

Mercedes, que artista eresssss¡¡¡¡¡¡¡

Dioniso ha dit...

ens veurem al viayge de Conca!!!