dijous, 24 de juny de 2010

Dibuix i pintura


Dos exemples d'obres al carbonet i al pastel.

Dos ejemplos de obras al carbon y al pastel.