dissabte, 9 d’abril de 2011

Bodegons. Bodegones

Alguns treballs dels alumnes.
Algunos trabajos de los alumnos.