dimarts, 11 d’octubre de 2011

Primeres obres


Les classes ja han començat i tornem de nou als bodegons i a les figures d'escaiola dibuixades als carbonet.

Las clases ya han comenzado y volvemos de nuevo a los bodegones y las figuras de escayola dibujadas al carboncillo.