dijous, 3 de novembre de 2011

Estructures
Per modelar una figura en argila a un tamany gran, molt sovint cal construir una estructura previa per reduir el pes de l'escultura, la quantitat de fang necessari, i sobre tot per tindre un esquelet intern que podrà sostindre el pes de les extremitats. En aquest cas, Miguel Angel, està utilitzant malla metal·lica, paper vell i fusta per bastir l'estructura interna de la figura de fang.

Para modelar una figura en arcilla en un tamaño grande, muy a menudo hay que construir una estructura previa para reducir el peso de la escultura, la cantidad de barro necesario, y sobre todo para tener un esqueleto interno que podrá sostener el peso de las extremidades. En este caso, Miguel Angel, está utilizando malla metálica, papel viejo y madera para construir la estructura interna de la figura de barro.