dissabte, 11 de febrer de 2012

Ardevinez"home orquestra" escultura en bronze de Luis Ardevinez. Rotonda a l'entrada de Cocentaina


Fins al 29 de febrer es pot visitar al Palau Comtal de Cocentaina una interessant exposició de les obres de Luís Ardevinez.
Ardevinez ens ofereix un conjunt molt variat de peces, des d'escultures en fusta, que recorden un poc les talles del romànic, pintura, i diferents tipus d'instal·lacions artístiques recuperant objectes quotidians, com finestres o peces de mobles antics. Tot un conjunt d'obres, tècniques variades que mostren la visió personal de l'artista sobre el mon en el que viu.

Hasta el 29 de febrero se puede visitar en el Palau Comtal de Cocentaina una interesante exposición de las obras de Luis Ardevinez.
Ardevinez nos ofrece un conjunto muy variado de piezas, desde esculturas en madera, que recuerdan un poco las tallas del románico, pintura, y diferentes tipos de instalaciones artísticas recuperando objetos cotidianos, como ventanas o piezas de muebles antiguos. Todo un conjunto de obras, técnicas variadas que muestran las visión personal del artista sobre el mundo en el vive .