dijous, 6 de setembre de 2012

Curs 2012/ 2012

A partir del 3 de setembre està oberta la matrícula en l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi en la Secció de Dibuix i Pintura per als adults i en la Secció d'Expressió Plàstica per a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys. La matrícula es realitzarà al setembre.

Per al grup de Dibuix i Pintura cal superar una prova d'accés. A la secretaria de l'Escola Municipal de Belles Arts podreu trobar informació sobre la data i les característiques de la prova d'accés per als nous alumnes adults.

Només en el cas que hagueren places vacants en la Secció Infantil es podran matricular alumnes/as fóra del termini, quedant en llista d'espera fins que hi haguera

Les classes començaran el dilluns 1 d'Octubre per als adults i per als xiquets del grup A i el dimarts 2 d'Octubre per als del grup B.

Si desitgeu alguna informació podeu visitar la nostra escola en horari d'oficina de 18:00 a 20:00 hores, cridant al telèfon 965545491.


A partir del 3 de septiembre está abierta la matrícula en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy en la Sección de Dibujo y Pintura para los adultos y en la Sección de Expresión Plástica para niños / as de 6 a 14 años. La matrícula se realizará en septiembre.

Para el acceso al grupo de Dibujo y Pintura es necesario superar una prueba de acceso. En la secretaría de la Escuela Municipal de Bellas Artes podrá encontrar información sobre la fecha y las características de la prueba de acceso para los nuevos alumnos adultos.

Sólo en el caso de que hubieran plazas vacantes en la Sección Infantil se podrán matricular alumnos / as fuera del plazo, quedando en lista de espera hasta que hubiera alguna vacante si estuviera completo.

Las clases comenzarán el lunes 1 de Octubre para los adultos y para los niños del grupo A y el martes 2 de Octubre para los del grupo B.

Si desea alguna información puede visitar nuestra escuela en horario de oficina de 18:00 a 20:00 horas, llamando al teléfono 965545491.