dimarts, 22 de setembre de 2009

Prova de Nivell

Recordem als alumnes de nou ingrés, que avui han de fer una prova de nivell per a l'accés a l'Escola de Belles Arts. La prova consistirà en la realització d'un dibuix sencill a carbonet d'un bodegó. Serà un bodegó de tres peçes molt sencill. Els materials necessaris són; paper canson gris( 50 x 70), carbonet vegetal, drap i agulla de medir/plomada. Uns dies després de la prova, és publicarà la llista d'alumnes admesos.
**
Recordamos a los alumnos de nuevo ingreso que la tarde de hoy tiene programada la prueba de nivel para el aceso a la Escuela. La prueba consistirá en la realización de un dibujo esquemático a carboncillo de un bodegón. Será un bodegón de tres piezas muy sencillo. Los materiales necesarios son; papel canson gris (50 x 70), carboncillo vegetal, trapo y aguja de medir/plomada. En los días posteriores a la prueba, se publicará la lista de admitidos.
**