dimecres, 26 d’agost de 2009

Informació; Pintura a l'Aire Lliure...Una de les activitats de l'Escola Municipal de Belles Arts és eixir a l'exterior per a pintar el paisatge urbà d'Alcoi.
**
Una de las actividades de la Escuela Municipal de Bellas Artes es salir al exterior para pintar el paisaje urbano de Alcoi y sus alrededores.
**
One of the activities of the Municipal School of Fine Arts is going outside to paint the urban landscape of Alcoy and its surroundings.El nucli antic d'Alcoi és hereu de l'urbanisme que es va desenvolupar durant la segona meitat del segle XIX i el principi del segle XX. Tot i que els seus carrers i cases poden estar condicionats per actuacions anteriors, l'aspecte actual deriva directament del de la ciutat pionera de la revolució industrial espanyola. El centre urbà d'Alcoi és únic, i el voltant de l'Escola també, ja que estem enclavats en mitg del centre històric, junt al parc "La Glorieta", tot un verger al cor d'Alcoi. Per aquesta raó, quan arriba el bon temps, marxem amb els caballets a l'esquena... i a pintar.
El núcleo antiguo de Alcoi es heredero del urbanismo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. Todo y que sus calles y casas pueden estar acondicionados por actuaciones anteriores, el aspecto actual deriva directamente del de la ciudad pionera de la revolución industrial española. El centro urbano de Alcoi es único, y el alrededor de la Escuela también, ya que estamos enclavados en medio del centro histórico, junto en el parque "La Glorieta", todo un vergel al corazón de Alcoi. Por esta razón, cuando llega el buen tiempo, marchamos con los caballetes a la espalda... y a pintar.
The old center of town planning is heir Alcoi that developed during the second half of the nineteenth and early twentieth century. All and its streets and houses can be arranged for their behavior, the present aspect stems directly from the pioneer city of the Spanish industrial revolution. The center of Alcoy is unique, and around the school also, as we are nestled amidst the historic center, next to the park "La Glorieta" an entire orchard in the heart of Alcoy. For this reason, when the warm weather arrives, we march with the racks at the back ... and to paint.Els més xicotets també es traslladen al parc de La Glorieta per a pintar el paisatge, els ànecs, els coloms...

**
Los más pequeños también se trasladan al parque La glorieta para pintar el paisaje, los patos, las palomas...
**
Younger also move the park's gazebo to paint the landscape, ducks, pigeons ...

**


També solem utilitzar la petita terrassa de l'Escola per a pintar les muntanyes, el casc antic, i demés motius paisagistics.También solemos utilizar la pequeña terraza de la Escuela para pintar las montañas, el casco antiguo, y demás motivos paisajísticos.

**

Also we usually use the small terrace of the school to paint mountains, old town, and other landscape motifs.


1 comentari:

Alex ha dit...

Només falten les fotos de quan vam anar a pintar al cementeri