dijous, 27 d’agost de 2009

Informació; Teòriques de Història de l'Art

A l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi també hi ha espai per a les classes teòriques d'Història de l'Art.
**
En la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoi también hay espacio para las clases teóricas de Historia del Arte.
**
In the Municipal School of Fine Arts Alcoi there is also space for lectures in Art History.
Amb aquestes classes de teòriques donem suport a la part pràctica de tot el curs. Aquesta part és de vital importància per a entendre els darrers moviments artístics, els seus conceptes i la llarga trajectòria de l'art en la humanitat.
**
Con estas clases teóricas se pretende dar refuerzo a la parte páctica de todo el curso. Esta parte es de vital importancia para entender los últimos movimientos artísticos, sus conceptos y la larga trayectoria del arte en la humanidad.
**
These lectures are intended to strengthen the practical part of the course. This part is crucial for understanding recent art movements, its concepts and the long history of art in mankind.

Els documentals i pel·lícules dels grans pintors també són presents en les projeccions de l'Escola.

**

Los documentales y películas de los grandes pintores también están presentes en las proyecciones de la Escuela.

**

The documentaries and films of the great painters are also present in the projections of the School.