dimarts, 26 de maig de 2009

Bodegons

Els bodegons sovint adornen l'interior de les tombes de l'Antic Egipte. Es creia que els objectes relacionats amb el menjar i altres articles representats allí, es farien reals en l'altra vida i disponibles perquè els morts els usaren. Les pintures sobre gerres de l'Antiga Grècia també demostren gran habilitat al representar objectes quotidians i animals. Bodegons semblants, més simples decorativament, però amb perspectiva realista, s'han trobat igualment en pintures murals de l'Antiga Roma i en mosaics del sòl a Pompeia, Herculano i la Vil·la Boscoreale, incloent el motiu posteriorment tan familiar d'un bol de cristall amb fruites. Ací tenim a un dels nostres alumnes, Juan luis, amb dos dels seus bodegons, un a carbó compost i l'altre a óleo.
----------------------------------

Bodegones
Los bodegones a menudo adornan el interior de las tumbas del Antiguo Egipto. Se creía que los objetos relacionados con la comida y otros artículos representados allí, se harían reales en la otra vida y disponibles para que los muertos los usaran. Las pinturas sobre jarras de la Antigua grecia también demuestran gran habilidad al representar objetos cotidianos y animales. Bodegones parecidos, más simples decorativamente, pero con perspectiva realista, se han encontrado igualmente en pinturas murales de la Antigua Roma y en mosaicos del suelo en Pompeya, Herculano y la Villa Boscoreale, incluyendo el motivo posteriormente tan familiar de un bol de cristal con frutas. Aquí tenemos a uno de nuestros alumnos, Juan Luis, con dos de sus bodegones, uno realizado con carbón compuesto y el otro con óleo.
------------------------------
Still Lifes
The still lifes often adorn the interior of the tombs of Ancient Egypt. It was believed that the objects associated with food and other items represented there, they would in real life and the other for the dead to the use. The paintings on mugs of Ancient Greece also showed great ability to represent everyday objects and animals. Bars appear, simpler decoratively, but realistically, it is also found in wall paintings of ancient Rome and floor mosaics in Pompeii, Herculaneum and the Villa Boscoreale, including such familiar ground after a glass bowl with fruit . Here we have one of our students, Juan Luis, with its two bars, a compound made with coal and the other with oil.

2 comentaris:

Bea ha dit...

estas estudiant???fernandin???vinga que el volem de profeeeeee

Bea ha dit...

muy bien !!!