divendres, 1 de maig de 2009

Color; Bodegons (procés evolutiu)


Definició; El color és una sensació que és percebuda pels òrgans visuals; està produïda pels rajos lluminosos i depén de la seua longitud d'ona i de les característiques de l'òrgan receptor. És un fenomen fisicoquímic associat a les innumerables combinacions de la llum, relacionat amb les diferents longituds d'ona en la zona visible de l'espectre electromagnètic, que perceben les persones i animals a través dels òrgans de la visió, com una sensació que ens permet diferenciar els objectes amb major precisió.
Molts dels nostres alumnes han començat a realitzar naturaleses mortes a color. Sent este, un pas essencial en l'aprenentatge artístic. La majoria han triat la tècnica amb què se senten més còmodes, de l'ampli vental existent (pastel, tempera, Oleo, acrílic, etc...), per a un primer contacte amb l'obra. A poc a poc anirem mostrant el procés evolutiu d'alguns d'ells.

-------------------------------------
Color; Bodegones (proceso evolutivo)
Definición; El color es una sensación de que es percibida por los órganos visuales; está producida por los rayos luminosos y depende de su longitud de onda y de las características del órgano receptor. Es un fenómeno fisicoquímico asociado a las innumerables combinaciones de la luz, relacionado con las diferentes longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las personas y animales a través de los órganos de la visión, como una sensación de que nos permite diferenciar los objetos con mayor precisión.
Muchos de nuestros alumnos han comenzado a realizar naturalezas muertas a color. Siendo este, un paso esencial en el aprendizaje artístico. La mayoría han elegido la técnica con la que se sienten más cómodos, del amplio abanico existente (pastel, témpera, Oleo, acrílico, etc...), para un primer contacto con la obra. Poco a poco iremos mostrando el proceso evolutivo de algunos de ellos.
--------------------------------------
Color; Still Life (evolution)
Definition; Color is a sensation that is perceived by the visual organs, is produced by the rays of light and depends on its wavelength and the characteristics of the organ recipient. It is a physical-chemical phenomena associated with countless combinations of light, associated with different wavelengths in the visible area of the electromagnetic spectrum, they perceive people and animals through the organs of vision, a sense that we differentiating objects with greater precision. Many of our students have begun to make a still-life color. As this is an essential step in learning the art. Most have chosen the technique with which they feel more comfortable, wide range of existing (pastel, tempera, oil, acrylic, etc ...), a first contact with the work. Little by little we will show the evolution of some of them.
l

9 comentaris:

Fernando ha dit...

massa xarreta veig per ahí.....jajajajajaja

Mr Lee ha dit...

We feel very pleased you could come to our blog.
Thank you for your kind words.
Let's keep in touch!Look forward to further communicating with you.By the way,could you tell us your E-mail?Have a happy weekend.

Bea ha dit...

fernando el Mr Lee quiere tu e-mail

Fernando ha dit...

.....jajajajaajajajaja...ja es que li he dit que vaig fer alguns cursos de caligrafia tradicional

Bea ha dit...

dili al Mr Lee que vinga a espanya jajajaja mos ensenye a retallar !!!!

Fernando ha dit...

jajajajjajaja...no estaria mal..que ens ensenyara a retallar...

Per al que vuillga penjar algun comentari "si ho poseu com ANÒNIM no fa falta crear un compte Google"...Ànim i col·laboreu!!!!!!!!

Alex ha dit...

No cal ni possar anònim ni tindre un conter en google. Si vas a nom/URL et deixa escriure un nom

Victor ha dit...

heeeeeiiiiii un bodegon festero !!!!!

Bea ha dit...

que barabaridad estamos sobrepasando las 700 visitas al blog !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!