divendres, 8 de maig de 2009

Més Exposicions -Maig-
Us informem d'algunes exposicions més a Alcoi. En el Pub L'Escenari s'exposarà una mostra de treballs dels Alumnes de l'Escola d'Art i Disseny d'Alcoi basats en la prosa poètica de Jordi Botella. Per una altra banda s'exposa una mostra de pintura del pintor alcoià Ximo Canet al resturant Pastamanía, i, finalment en la Sala Polivalent de la Universitat Politècnica (Edifici Carbonell), s'exposa una mostra del pintor de Mur d'Alcoi Rafael Calbo anomenada "Hic et nunc".
-----------------------------------------
Más Exposiciones -Mayo-

Os informamos de algunas exposiciones en Alcoi. En el Pub L' Escenari se expondrá una muestra de trabajos de los Alumnos de la Escuela de Arte y Diseño de Alcoi basados en la prosa poética de Jordi Botella. Por otra parte se expone una muestra de pintura del pintor alcoyano Ximo Canet al resturante Pastamanía, y, finalmente en la Sala Polivalente de la Universidad Politécnica (Edificio Carbonell), se expone una muestra del pintor de Muro d'Alcoi Rafael Calvo llamada "Hic te nunc".
------------------------------------------
More Art exhibitions -May-
We inform you of some exhibitions in Alcoi. In the Pub L 'Esenari expose a sample of student work from the School of Art and Design Alcoi based on the poetic prose by Jordi Botella. On the other hand presents a show of paintings by the painter Alcoyano Ximo Canet in Pastamania's restaurant, and finally in the Hall of the Polytechnic University (Edificio Carbonell), presents a sample of the painter Rafael Calvo Muro d'Alcoy called "Hic You never. "