dilluns, 25 de maig de 2009

Cementeri d'Alcoi
El cementeri de Sant Antoni Abad situat en la carretera a la Font Roja, en el terme municipal d'Alcoi (província d'Alacant, Espanya) va ser construït en el segle XIX amb projecte de l'enginyer Enrique Vilaplana Juliá.
Es tracta d'un cementeri que presenta una tipologia poc habitual ja que compta amb galeries subterrànies perimetrales semblants a catacumbes amb nínxols als costats, ben ventilades i amb il·luminació natural. Així mateix, es planteja en el seu conjunt com una ciutat dels morts, seguint prototips academicistes del segle XIX.
Les galeries estan construïdes en pedra i formades per arcs diafragma. Conta també amb patis on se situen sepultures de terra i panteons d'estils neogòtic i modernista, on destaquen les escultures de les tombes familiars de Gisbert i Carbonell o la del pintor Cabrera, així com el Panteó d'Alcoians il·lustres.
-------------------------------------------
Cementerio de Alcoy

El cementerio de San Antonio Abad situado en la carretera a la Font Roja, en el término municipal de Alcoy (Provincia de Alicante, España) fue construido en el siglo XIX con proyecto del ingeniero Enrique Vilaplana Juliá.
Se trata de un cementerio que presenta una tipología poco habitual ya que cuenta con galerías subterráneas perimetrales semejantes a catacumbas con nichos a los lados, bien ventiladas y con iluminación natural. Así mismo, se plantea en su conjunto como una ciudad de los muertos, siguiendo prototipos academicistas del siglo XIX.
Las galerías están construidas en piedra y formadas por arcos diafragma. Cuenta también con patios donde se sitúan sepulturas de tierra y panteones de estilos neogótico y modernista, donde destacan las esculturas de las tumbas familiares de Gisbert y Carbonell o la del pintor Cabrera, así como el Panteón de Alcoyanos Ilustres.
--------------------------------
Cementery of Alcoy
The cemetery of San Antonio Abad on the road to the Font Roja, in the municipality of Alcoy (Alicante Province, Spain) was built in the nineteenth century with the project engineer Enrique Juliá Vilaplana. This is a cemetery that has a rare type which has a similar perimeter underground catacombs with niches on either side, and well ventilated with natural lighting. It arises as a whole as a city of the dead, according to nineteenth-century academic prototypes. The galleries are built of stone and arches formed by diaphragm. It also has patios where graves are located on land and vaults of Gothic and modernist styles, which include the sculptures of the tombs of relatives and Gisbert Carbonell Cabrera or the painter, as well as the Pantheon of Illustrious Alcoyanos.

3 comentaris:

Fernando ha dit...

Per a descansar de tanta * constitució he possat aquest escrit històric del cementeri d'Alcoi...ala men vaig a Estudiar!!!!

Alex ha dit...

Anim amb la Constitució!!!

Bea ha dit...

aiii señor con la constitucion..!!!!!!