divendres, 15 de maig de 2009

Tratado de Pintura


La pintura no es copia com es fan els escrits i cartes, en els que tant de val la còpia com l'original; i no es modela com l'escultura, en la qual tant de val l'obra com valga el motle; i tampoc té fills infinits, com els llibres impresos, per tant només ella roma noble i només ella honra al seu autor romanent única i preciosa.

"Tractat de la Pintura". Leonardo da Vinci.
---------------------------
La pintura no se copia como se hacen los escritos y cartas, en los que tanto vale la copia como el original; y no se moldea como la escultura, en la cual tanto vale la obra como valga el molde; y tampoco tiene hijos infinitos, como los libros impresos, pues sólo ella permanece noble y sólo ella honra a su autor permaneciendo única y preciosa.
"Tratado de la Pintura".Leonardo da Vinci.
-------------------------
The painting is not copied as are the writings and letters, in which both good copy as the original, and not cast the sculpture, which will be true as the work is worth the mold, and neither has children infinite, as printed books, because only she and only she is noble honors the author remained unique and precious.
"Treatise on Painting". Leonardo da Vinci.

1 comentari:

Alex ha dit...

No estic massa d'acord amb Leonardo. En 1500 era cert que una pintura era impossible de reproduir, per contra és podien fer còpies d'escaiola de qualsevol escultura, o grans edicions d'un llibre. Però ara mateix, al segle XXI, existeixen mil i un procediments per a fer còpies exactes de qualsevol pintura.

Leonardo estava empenyat en que la pintura era superior a totes les altres arts i va discutir molt amb Miguel Angel, que lògicament no hi estava d'acord.