diumenge, 7 de juny de 2009

En l'Estudi de...Fernando Cabrera CantóInaugurem aquesta secció anomenada "En l'Estudi de..." per a descobrir els espais de creació més íntims dels artistes; els estudis. Aquests espais de gestació , d'incubació d'idees i de parts físics i matèrics que donen forma a cada artista. Com és lógic iniciarem el recorregut d'aquests estudis amb espais passats de la nostra història, que molts no coneixen... o que simplement han sigut deixats a la deriva. És el cas de l'arxiconegut pintor Fernando Cabrera, pintor de pinzellada burgesa i màxim representant de l'estela "sorollista" en el nostre poble. Així, com la seva pintura té una vessant classicista, el seu estudi no és menys. Tapissos, escultures, i quadres disposats amb un ordre quasi barroc, "d'horror vacui", tot disposat per a reunions, pintura, i xarrades entre l'alta elit de l'Alcoi del s.XIX.
------------------------

En el Estudio de...Fernando Cabrera Cantó


Inauguramos esta sección llamada "En el Estudio de..." para descubrir los espacios de creación más íntimos de los artistas; los estudios. Estos espacios de gestación , de incubación de ideas y de partos físicos y matéricos que dan forma a cada artista. Como es lógico iniciaremos el recorrido de estos estudios con espacios pasados de nuestra historia, que muchos no conocen... o que simplemente han sido dejados a la deriva. Es el caso del archiconocido pintor Fernando Cabrera, pintor de pincelada burguesa y máximo representante de la estela "sorollista" en nuestro pueblo. Así, como su pintura tiene una vertiente clasicista, su estudio no es menos. Tapices, esculturas, y cuadros dispuestos con un orden casi barroco, "de horror vacui", todo dispuesto para reuniones, pintura, y charlas entre la alta élite del Alcoi del s.XIX.
-----------------------------

In the study of ...Fernando Cabrera Cantó
Open this section called "The Study of ..." to discover the most intimate spaces created by the artists; studies. These spaces of gestation, incubation of ideas and physical and subjects that shape each artist. Obviously begin the journey of these past studies with spaces in our history that many do not know ... or who have simply been left to drift. This is the case of Fernando Cabrera well Know painter, painter of bourgeois stroke and the highest representative of the wake "Sorolla" in our town. So, as your painting has a classicist, his study is no less. Tapestries, sculptures, paintings and almost ready to order a Baroque "horror vacui, all ready for meetings, painting, and talks between the high elite of Alcoi s.XIX.


El seu estudi estava situat en l'interior de la Casa del Pavo, flanquejada per un jardí i un minaret neomudèjar, tot al gust de l'època.
---------------------
Su estudio estaba situado en el interior de la Casa del Pavo, flanqueada por un jardín y un alminar neomudejar, todo algusto de la época.
---------------------
Their study was situated within the Peacock House, flanked by a garden and a minaret Neomudejar, algusto all of the time.


5 comentaris:

Fernando ha dit...

casi res l'estudi que tenia.....

Anònim ha dit...

no savem com estarà el seu estudi en l'actualitat, estaria molt bé visitar-lo

Bea ha dit...

eso digo yo, casi nada pedazo estudio !!!! no estaria mal poder visitarlo !!!

Mercedes ha dit...

Bea yo me apunto,para la visita.

Bea ha dit...

Mercedes !!!! ale estas haciendo un monton de cosas !!!!! este año nos hemos espavilao un poco ??