diumenge, 14 de juny de 2009

Esplendor Burgès

Detalle de una de las vidrieras de la casa del Pavo-foto 1- y la forja sezzecionista de una puerta del Círculo Industrial-foto 2-

La primera manifestació del modernisme és en el mobiliari i els objectes d'ús. Té un fort component ornamental. S'inspira en flora i fauna en procés d'estilització, podent arribar així a quasi l'abstracció.Al parlar de decoració, esta mai es considera additament de l'objecte, sinó que es lliga íntimament a l'estructura del mateix. Es rebutgen els esquemes simètrics en pro d'allò que s'ha ondulat, que rep el nom de Línia de falca, que transmet vitalitat, força, asimetria i irregularitat. S'intenta expressar un component d'optimisme, que correspon a l'estat psicològic de la classe social.
----------------------------
La primera manifestación del Modernismo es en el mobiliario y los objetos de uso. Tiene un fuerte componente ornamental. Se inspira en flora y fauna en proceso de estilización, pudiendo llegar así a casi la abstracción. Al hablar de decoración, ésta nunca se considera aditamento del objeto, sino que se liga íntimamente a la estructura del mismo. Se rechazan los esquemas simétricos en pro de lo ondulado, que recibe el nombre de Línea de latiguillo, que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente de optimismo, que corresponde al estado psicológico de la clase social.
-----------------------------
The first manifestation of Modernism is in the furniture and objects of use. Has a strong ornamental. It is inspired by flora and fauna in the process of stylization, and may reach nearly abstraction. Speaking of decoration, it never feels attachment of the object, but is linked closely to the structure. Symmetric schemes are rejected in favor of rolling, which is called a hose line that conveys vitality, strength, asymmetry and irregularity. It tries to express an optimism, which corresponds to the psychological state of social class.

Otra visriera de la Casa del Pavo-foto 3-, escultura modernista del C.Industrial-foto 4- y detalle del tirador de la puerta del Salón Largo del C.Industrial.

El modernisme és un estil internacional, una manifestació urbana i burgesa. La burgesia s'obri i és cosmopolita. La moda es difon en revistes il·lustrades que proliferen per tot Europa. Es crea una necessitat renovació i canvi. Es pretén crear un estil nou, sense referència al tradicional en tema ni en estil.
---------------------------------
El Modernismo es un estilo internacional, una manifestación urbana y burguesa. La burguesía se abre y es cosmopolita. La moda se difunde en revistas ilustradas que proliferan por toda Europa. Se crea una necesidad de renovación y cambio. Se pretende crear un estilo nuevo, sin referencia a lo tradicional en tema ni en estilo.
-----------------------
The Modernisme is an international style, an urban manifestations burgesa i. The bourgeoisie s'obri i is cosmopolitan. Fashion is difon magazine to flourish lustrades per il tot Europe. It creates a renewal necessitat i canvi. It is intended to create a style nou, in the traditional sense referència theme or style.
Gruta-Comedor del C.industrial-foto 6-,Capitel Corintio del salón Rotonda del C.industrial-foto 7-, el mismo Salón Rotonda-foto 8-, Salón Largo del C.Industrial que conserva una gran colección de cuadros (al final "La Cadera" de cabrera),Interior de la Cámara de Comercio de Alcoy-foto 10- y pórtico Interior de la Casa del Pavo con el lienzo de Cabrera, El Naufragio.

3 comentaris:

Alex ha dit...

Crec que la sala decorada com una cova es va fer als anys 60...

fernando ha dit...

segons la meva informació va ser disenyada per Fernando Cabrera...i construida en 1896!!

Bea ha dit...

que bonitoooo!!!!