divendres, 12 de juny de 2009

L'interior de la Església de Sant Maure i San Francesc

Per mitjà de la disposició d'amplis vans esbocats en el tambor de la volta central, sobre el creuer s'aconseguix una gran llum zenital. En un efecte escenogràfic els elements interns del temple, les imatges, les piles i púlpits, són il·luminats per un feix de llum segons l'hora i l'estació de l'any. La combinació de vidres amb tint verdós i vidres incolors tamisa la llum, aportant una especial intimitat a l'ambient. Junt amb la llum zenital que inunda tot l'espai feixos de llum directa tensen l'espai. Feixos procedents de les vidrieres laterals i dels mateixos finestrals del creuer.
----------------------------

Interior de la Iglesia de San Mauro y San Francisco

Mediante la disposición de amplios vanos abocinados en el tambor de la bóveda central, sobre el crucero se logra una gran luz cenital. En un efecto escenográfico los elementos internos del templo, las imágenes, las pilas y púlpitos, son iluminados por un haz de luz según la hora y la estación del año. la combinación de cristales con tinte verdoso y cristales incoloros tamiza la luz, aportando una especial intimidad al ambiente. Junto a la luz cenital que inunda todo el espacio haces de luz directa tensan el espacio. Haces procedentes de las vidrieras laterales y de los mismos ventanales del crucero.
--------------------------------

Inside Church of San Mauro and San Francisco

Through the provision of large openings in the drum abocinados of the central dome, the cruise is done on a large daylight. In effect the internal setting of the temple, images, batteries and pulpits, are illuminated by a beam of light depending on the time and season. the combination of glass with dye crystals screened green light, providing a special intimacy to the environment. Along with the daylight that floods the space light beams directly tense space. Beams from the windows and side windows of the cruise.

1 comentari:

Olga ha dit...

me gusta mucho como la luz entra a la iglesia, seguro que eso ayuda la creaccion del cierto clima... El obra de mi blog es tb de Matisse, se llama La Musique.