dijous, 11 de juny de 2009

Església de Sant Maure i Sant Francesc -història 2º part-Durant la República, la corporació municipalva decidir utilitzar el terreny on s'assentava l'església per a edificar un mercat o un institut. Durant la confiscació de l'edifici va ser assaltat per la multitud, que li va ocasionar múltiples desperfectes i va incendiar el cor i altres dependències. Posteriorment, durant la Guerra Civil l'església va ser demolida.

----------------------

Durante la República, la corporación municipal decidió utilizar el terreno donde se asentaba la iglesia para edificar un mercado o un instituto. Durante la confiscación del edificio fue asaltado por la multitud, que le ocasionó múltiples deperfectos e incendió el coro y otras dependencias. Posteriormente, durante la Guerra Civil la iglesia fue demolida.

Finalitzada la guerra, el 6 de novembre de 1941 es constituïx la junta de Reconstrucció del temple de la Reial parròquia de sant Maur i San Francisco, amb l'objectiu d'erigir un nou temple. Fins a 1956 les activitats parroquials es desenvoluparan en l'església de les Esclaves, en el carrer Goya. El pressupost del Projecte ascendia a 6.385.123,50 pessetes, una respectable quantitat de diners per als temps que corrien. El projecte original de la nova església es deu a l'arquitecte, enginyer i urbanista, Cèsar Cort Botí i la direcció de l'obra a l'arquitecte joaquin Aracil Aznar. Cort concep l'edifici en planta de creu llatina, amb una gran nau central, al mig de la qual erigirà l'altar major. Al seu torn, l'ampli creuer el cobrirà amb una cúpula que descansa sobre petxines. Mentres que la torre la situa exempta, en un lateral. El domini de la llum és l'element principal de l'obra. Architectura sine Luce nulla architectura est. La llum, com a matèria que arquitectes com Bernini o Li Corbusier van tractar amb mestria, està present en este temple com en cap altre d'Alcoi.

---------------------------------------

Historia de la Iglesia de San Mauro y San Francisco -2ºparte-

Finalizada la guerra, el 6 de noviembre de 1941 se constituye la junta de Reconstrucción del Templo de la Real Parroquía de san Mauro y San Francisco, con el objetivo de erigir un nuevo templo. Hasta 1956 las actividades parroquiales se desarrollarán en la iglesia de las Esclavas, en la calle Goya. El presupuesto del Proyecto ascendía a 6.385.123,50 pesetas, una respetable cantidad de dinero para los tiempos que corrían. El proyecto original de la nueva iglesia se debe al arquitecto, ingeniero y urbanista, César Cort Botí y la dirección de la obra al arquitecto joaquin Aracil Aznar. Cort concibe el edificio en planta de cruz latina, con una gran nave central, en medio de la cual erigirá el altar mayor. A su vez, el amplio crucero lo cubrirá con una cúpula que descansa sobre pechinas. Mientras que la torre la situa exenta, en un lateral. El dominio de la luz es el elemento principal de la obra. Architectura sine luce nulla architectura est. la luz, como materia que arquitectos como Bernini o Le Corbusier trataron con maestría, está presente en este templo como en ningún otro de Alcoy.
---------------------------------------

History of the Church of San Mauro and San Francisco-2nd part

During the Republic, the city council decided to use the land where the church stood to build a market or an institute. During the seizure of the building was assaulted by the crowd, which caused multiple deperfectos fire and the choir and other units....Use the translator to translate the rest.

1 comentari:

fernando ha dit...

Açó va bé!!!!...de mitja 45 visites diaries...