dissabte, 6 de juny de 2009

Església de Sant Maure i Sant Francesc I -història-Coincidint amb les jornades de dibuix en la cúpula de Sant Maure i San Francesc, realitzarem un xicotet seguiment històric d'esta parròquia que comprendrà des dels seus inicis com a convent de Franciscans fins a la creació del nou temple.


"La parròquia de Sant Maure deu el seu origen a l'antic convent que els Franciscans tenien a Alcoi. Els frares van vindre a la ciutat a mitjan s.XVI. Primer es van instal·lar als afores, en l'ermita de Sant Roc que estava junt amb l'antic quarter d'infanteria, si bé poc després van edificar un nou convent en la plaça dels Eres. En la Guerra de Successió l'edifici va quedar destruït pel que van decidir edificar un nou convent junt amb l'ermita de Sant Maur, que estava on s'assenta hui en dia l'actual parròquia. En 1835 el convent va ser desamortitzat i els frares exclaustrats. Les seues dependències van passar a ser propietat municipal. L'Ajuntament va convertir el seu hort en un jardí públic -l'actual Glorieta-, i les altres dependències van servir per a albergar la presó, els jutjats, i una escola. La ciutat creixia pel que en 1842 Baldomero Esparter va concedir a Alcoi una segona parròquia, que es va instal·lar en l'església del convent dels Franciscans, que era d'estil xorigueresc. El seu altar major es va restaurar en 1888 i en anys successius es va restaurar la resta del temple. En 1921 l'arquitecte Joaquín Aracil va projectar una reforma exterior del temple. En eixa mateixa dècada es va dur a terme la depuració formal de l'interior de l'església de Sant Agustí. Eren temps favorables als estils historicistes, pel que Joaquín Aracil traçarà una nova fatxada barroca per a l'església de Sant Maure i San Francesc.


Extracte del dossier commemoratiu del 50 aniversari del Nou temple de Sant Maure i San Francesc.
--------------------------

Iglésia de San Mauro y San Francisco I -historia-


Coincidiendo con las jornadas de dibujo en la cúpula de San Muaro y San Francisco, vamos a realizar un pequeño seguimiento histórico de esta parroquía que abarcará desde sus inicios como convento de Franciscanos hasta la creación del nuevo Templo.


"La parroquia de San Mauro debe su origen al antiguo convento que los Franciscanos tenían en Alcoy. Los frailes vinieron a la ciudad a mediados del s.XVI. Primero se instalaron a las afueras, en la ermita de San Roc que estaba junto al antiguo cuartel de infantería, si bien poco después edificaron un nuevo convento en la plaça de les Eres. En la Guerra de Sucesión el edificio quedó destruido por lo que decidieron edificar un nuevo convento junto a la ermita de San Mauro, que estaba donde se asienta hoy en día la actual parroquia. En 1835 el convento fue desamortizado y los frailes exclaustrados. Sus dependencias pasaron a ser propiedad municipal. El Ayuntamiento convirtió su huerto en un jardín público -la actual Glorieta-, y las otras dependencias sirvieron para albergar la cárcel, los Juzgados, y una escuela. La ciudad crecía por lo que en 1842 Baldomero Espartero concedió a Alcoy una segunda parroquia, que se instaló en la iglesia del convento de los Franciscanos, que era de estilo churrigueresco. Su altar mayor se restauró en 1888 y en años sucesivos se remozó el resto del templo. En 1921 el arquitecto Joaquín Aracil proyectó una reforma exterior del templo. En esa misma década se llevó a cabo la depuración formal del interior de la iglesia de San Agustín. Eran tiempos favorables a los estilos historicistas, por lo que Joaquín Aracil trazará una nueva fachada barroca para la iglesia de San Mauro y San Francisco.


Extracto del dossier conmemorativo del 50 aniversario del Nuevo Templo de San Mauro y San Francisco.
-------------------------


Church of San Francisco and San Mauro I -history-


Coinciding with the conference drawing on the dome of San Francisco and San Mauro, let's make a small historical tracking of covering this parish from its beginnings as a Franciscan convent until the new church .

"The church of San Mauro owes its origin to the Franciscan convent that was in Alcoy. The friars came to town in the middle of XVI century. First settled in the outskirts, in the chapel of San Roc who was with the old infantry barracks, but soon after they built a new convent in the Plaça de les Eres. In the War of Succession the building was destroyed so they decided to build a new convent next to the Hermitage of San Mauro..."Use the Google translator to translate the rest.


2 comentaris:

Alex ha dit...

A les dependències de l'antic convent, a finals del seegle XIX es va ubicar l'Escola d'arts i oficis d'Alcoi, al mateix solar on ara està el mercat i l'Escola Municipal de Belles Arts

Bea ha dit...

EL CAMPANAR ENCARA ESTÁ PER ACABAR , CREC?