dimecres, 31 de març del 2010

diumenge, 28 de març del 2010

Talla en fustaJa hem començat amb el taller d'escultura en fusta. De moment farem uns relleus sencills per començar a coneixer les ferramentes i la fusta.

Ya hemos empezado con el taller de escultura en madera. De momento haremos unos relieves sencillos para comenzar a conocer las herramientas y la madera

divendres, 26 de març del 2010

Pont de Buidaoli i Sant Jordi * Puente de Buidaoli y San Jorge


Gravat a Punta Seca dels dos ponts, el de Sant Jordi i el de Buidaoli.

Procés d'estampació * Proceso de estampación

Aquesta setmana la nostra compayera Luisa s'ha possat a estampar alguns gravats dels que sols tenia proves d'estat. Ara té pensat editar una petita edició per alguns amics i companys.
Esta semana nuestra compañera Luisa se ha puesto a estampar algunos grabado de los que sólo tenía pruebas de estado. Ahora tiene pensado editar una pequeña tirada para algunos amigos y compañeros.
This week our colleague Luisa has been recorded to stamp some of which only had evidence of state. Now you plan to edit a small roll to some friends and colleagues.

dimarts, 23 de març del 2010

Panoràmica d'Alcoi -Punta seca-


El resultat final. Un gravat a punta seca sobre metacrilat.

Les dues proves d'estat (P/E) que ha fet la nostra alumna Luisa. Després pasará al Bon à Tirer (B.A.T) abans de l'estampació de la serie.
Procés d'estampació


Alguns alumnes s'han reincorporat al taller de gravat. Luisa ha sigut una d'elles. Ha tornat a estampar un altra prova d'estat d'aquest gravat d'una vista d'Alcoi.
Algunos alumnos se han reincorporado al taller de grabado. Luisa ha sido una de ellas. A su vuelta ha retomado la estampación de un grabado de una vista de Alcoy.
Some students have returned to printmaking workshop. Luisa has been one of them. Upon his return has taken up the printing of an engraving of a view of Alcoy.

Nou Taller de Talla de Fusta * Nuevo Taller de Talla * Wood Carving Workshop
Taller de Talla de Fusta


A l'Escola ja està montat l'espai on desenvoluparem el Taller de Fusta. L'hem intal·lat en l'aula d'escultura a on alguns companys continuaran amb el modelat d'argila. Pel moment, ja tenim un autèntic banc de fuster, recuperat d'un altre espai de l'escola. Poc a poc anirem mostran els procesos de talla i les obres realitzades.

Taller de Talla


A la Escuela ya está instalado el espacio donde desarrollaremos el Taller de Talla de Madera. Lo hemos montado en el aula de escultura donde algunos compañeros seguirán trabajando el modelado de arcilla. De momento ya tenemos un auténtico banco de carpintero, recuperado de otro espacio de la escuela. Poco a poco iremos mostrando los procesos de talla y las obras realizadas.

Wood Carving Workshop


The School already installed the space where we expand the wood carving workshop. We've assembled the sculpture in the classroom where some peers will continue to work modeling clay. For now we have a real workbench, recovered from another school space. Little by little we will be showing the class processes and work performed.


dilluns, 22 de març del 2010

Taller de Linoli * Taller de linóleo * Workshop linoleum
La nostra companyera Pilar s'ha iniciat amb el gravat, i més concretament amb el linoli. Aquesta tècnica és de les més sencilles per a introduïr-se al Taller de Gravat. Aquestes fotgrafies ens mostren les primeres estampacions de la planxa.


Taller de Linóleo


Nuestra compañera Pialar se ha iniciado con el grabado, y más concretamente con el linóleo. Esta tècnica es de las más sencillas para introducirse en el Taller de Grabado. Las siguientes fotografías muestran las primeras estampaciones de la plancha.

Workshop linoleum


Our partner Pilar has begun with the engraving, and more specifically with the linoleum. This technique is the easiest to enter the Print Workshop. The following pictures show the first image of the plate.


diumenge, 21 de març del 2010

Rellotge solar. Reloj solar. SundialVideo sobre la construcció del rellotge solar de l'Alcudia de Cocentania. Obra d'Alejandro Barber i de Dario Mira, fet en cement. En les imatges es pot seguir tot el procés: la construcció en fang i fusta del rellotge, el motlle d'escaiola i el seu trencament, la col·locació de les tres plaques del rellotge en la façana. "Lux solis omnibus lucet" significa "la llum del sol brilla per a tots"

Mes informació en: Rellotges de sol des d'Alcoi

Video sobre la construcción del reloj solar de l'Alcudia de Cocentaina. Obra de Alejandro Barber i de Dario Mira, hecho con cemento. En las imágenes se puede seguir todo el proceso: la construcción en arcilla i madera, el molde de escayola y su destrucción, la colocación de las tres placas del reloj en la fachada de la casa. "Lux solis omnibus lucet" significa "la luz del sol brilla para todos"

Mas información en: Rellotges de sol des d'Alcoi

Viatge a Madrid * Miquel Barcelo, Impresionistes i Monet

El muro vegetal del Caixa Forum y el antiguo remodelado edificio.


Tres de nuestros alumnos posando delante de la escultura de Miquel Barceló.


El interior suspendido del Caixa Forum.
Una instalación de esculturas de Xavier Mascaró en el Paseo Prado-Atocha.


La estatua al gran Maestro Goya entre el anochecer madrileño y unos detalles de sus relieves en piedra.
Los Jerónimos

***


VIATGE A MADRID

Alguns alumnes de l'EMBA hem realitzat un viatge a Madrid per a veure varies exposicions, entre les quals estaven la de l'artista mallorquí Miquel Barceló, l'exposició dels Impressionistes pertanyent als fons del Museu d'Orsay i la que organitzava el Museu Thyssen al voltant de Monet i l'Abstracció. Molts de nosaltres varen veure tot. Tota una sobredossi d'impressionisme, monet i Barceló. Ha valgut la pena!!... fins l'altre viatge.


VIAJE A MADRIDAlgunos alumnos de la EMBA hemos realizado un viaje a Madrid para visitar varias exposiciones, entre las que estaban la del artista mallorquín Miquel Barceló, la exposición de los Impresionistas perteneciente al fondo del Museo d'Orsay i la que organizaba el Museo Thyssen alrededor de Monet y la Abstracción. Muchos de nosotros lo vimos todo. Toda una sobredosi de impresionismo, Barceló y Monet. Ha valido la pena!!!...hasta el próximo viaje.TRIP TO MADRID


Some students of the EMBA we made a trip to Madrid to visit several exhibitions, among which were the Majorcan artist Miquel Barceló, the exhibition of the Impressionists belonging to the bottom of the Musée d'Orsay i which organized the Thyssen about Monet and Abstraction. Many of us see everything. All overdose of Impressionism, Monet Barceló. It was worth !!!... until the next trip.