dimarts, 30 de juny del 2009

l'Unicorn
Aquí tenéis el mismo grabado iluminado con acuarela.

L'UNICORN

L'Europa medieval estava esguitada de sers sobrenaturals de qualsevol tipus.
Un dels més importants era l'unicorn, tant pels seus usos pràctics com pel seu simbolisme religiós. Generalment, se'l representava com un cavall blanc amb un sol banya en espiral en el front. Si es beu de tal banya, caldrà ajustar-se protegit de morir enverinat i de l'epilèpsia, pel que se la considerava una bèstia excepcionalment pura.
La banya de l'unicorn era considerat un tresor molt valuós, desitjat pels governants medievals.
Esta bèstia fabulosa, coneguda a través de fonts clàssiques, va desenvolupar la seua pròpia mitologia durant l'Edat Mitjana.
Els relats medievals descriuen l'unicorn com un lluitador feroç que només podia ser capturat si s'abandonava una verge en el seu territori. La bèstia reposaria el seu cap en la falda d'esta i s'adormiria, moment en què els caçadors de l'unicorn el capturarien.

--------------------------------
EL UNICORNIO

La Europa medieval estaba salpicada de seres sobrenaturales de todo tipo.Uno de los más importantes era el unicornio, tanto por sus usos prácticos como por su simbolismo religioso. Por lo general, se le representaba como un caballo blanco con un solo cuerno en espiral en la frente. Si se bebe de dicho cuerno, se estará protegido de morir envenenado y de la epilepsia, por lo que se la consideraba una bestia excepcionalmente pura.
El cuerno del unicornio era considerado un tesoro muy valioso, deseado por los gobernantes medievales.
Esta bestia fabulosa, conocida a través de fuentes clásicas, desarrolló su propia mitología durante la Edad Media.Los relatos medievales describen al unicornio como un luchador feroz que solo podía ser capturado si se abandonaba una virgen en su territorio. La bestia reposaría su cabeza en el regazo de ésta y se dormiría, momento en el que los cazadores del unicornio lo capturarían.

---------------------------------------
THE UNICORN
Medieval Europe was dotted with all sorts of supernatural beings. One of the most important was the unicorn, both for its practical uses for its religious symbolism. Usually, you will be represented as a white horse with a single spiral horn on the forehead. If you drink from the horn, you're protected from dying from poisoning and epilepsy, which was considered an exceptionally pure beast. The horn of the unicorn was considered a very valuable treasure sought by medieval rulers. This fantastic beast, known by classical sources, he developed his own mythology during the Middle Ages. The stories describe the medieval unicorn as a fierce fighter that could only be captured if they left a blank in its territory. The beast reposaría your head in your lap and sleep on it, when the hunters capture the unicorn.


Més Gravat...
Sobre estas líeas tenemos los grabados a punta seca de "Santa Faz", "La Catedral de Burgos" y "Callejuela Nevada", de nuestra alumna Mercedes Seara.Más grabados de Punta Seca, "Flores Orientales", "Craneo", de nuestra alumna Mª Luisa Colomina.Aquestes fotografies van ser realitzades en els últims díes de classe, dies frenètics i de tota presa.

--------------------------------

Estas fotografías fueron realizadas los últimos días de clase, días frenéticos y de toda prisa.

--------------------------------

These pictures were taken the last days of class, and days of frantic hurry.

diumenge, 28 de juny del 2009

Vanessa Palacios i Pascual

"Mirall" Acrílic sobre fusta. 156x168 cm


"Inocència" Acrílic sobre fusta 130 x 87 cm

"De viatge" Acrílic sobre fusta 79 x 112 cm

"Rostres" Acrílic sobre fusta 100 x 162 cm

"Intensitat" Acrílic sobre fusta 111 x 76 cm

Vanessa, a més de professora en l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi, ha desenvolupat una interessantissima obra pictòrica.
Licenciada en Belles Arts en la facultat "Sant Carles" de l'universitat de València, també ha estudiat en l'Escola Municipal de Belles Arts, i ha participat en nombroses exposicions, concursos, guanyant en 2004 el premi de pintura "Ciutat d'Alcoi" o en 2007 el primer premi al certamen "Vila de Sax"
En la seua obra destaquen els retrats i els paisatges subjetius, representant als seus familiars, o el seu propi passat. A partir de fotogràfies, i utilitzant diferents tècniques aconsegeuix crear vissions entre somiades i misterioses del seu món personal.
----------------------------------------
Vanessa, además de profesora en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy, ha desarrollado una interesantisima obra pictòrica.
Licenciada en Bellas Artes en la facultad "San Carlos" de la universidad de Valencia, también estudió en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy, y ha participado en numerosas exposiciones, concursos, ganando en 2004 el premio de pintura "Ciutat d'Alcoi" o en 2007 el primer premio en el certamen "Villa de Sax".
En su obra destacan los retratos y los paisajes subjetivos, representando a sus familiares, o su pasado. A partir de fotografias, y utilizando diferentes técnicas consigue crear visiones entre soñadas y misteriosas de su mundo personal.

dissabte, 27 de juny del 2009

Gravat -Flors Xinesques-

Amb les immenses possibilitats de la punta seca, Luisa es va decidir per realitzar un gravat amb clares referències orientals. Les flors estan extretes d'un disseny de ceràmica oriental. Tota una delicadesa.
----------------------------------------
Grabado -Flores Chinescas-
Con las inmensas posibilidades de la punta seca, Luisa se decidió a realizar un grabado con claras referencias orientales. Las flores estan extraidas de un diseño de una cerámica oriental. Toda una delicadeza.
-------------------------------------
Engraving -Chinese-Flowers-
With the immense potential of drypoint, Luisa decided to make a tape with clear references orientales. The flowers are extracted from a design of an oriental ceramics. Any one care.

Picasso

Pintar com els pintors del renaixement, em va portar uns anys, pintar com els xiquets em va portar tota la vida. P.Picasso.
-----------------------------
Pintar como los pintores del renacimiento, me llevó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. P.Picasso.
-----------------------------
Painting and painters of the Renaissance, took me a few years to paint like children took me a lifetime. P.Picasso.
-------------------------

divendres, 26 de juny del 2009

Rosa Ripoll

"Wawe" Oli sobre llenç

"Estudio" Oli sobre llenç 100x133 cm. Obra premiada al Premi de pintura Ciutat d'Alcoi 2001


Pintora formada a l'Escola Municipal de Belles Arts entre 1989 i 1998. Ha participat en nombroses exposicions. Guanyadora del primer premi del Casino de Novelda (1998) Ha estat seleccionada en la II Biennal d'Art "Agulló" de Cocentaina, en el concurs "Nous Creadors" de Xàtiva o en el XVIII certamen Internacional "Eusebio Sempere" d'Onil, entre altres. La seua obra abarca des de la figuració més realista fins a la expressió del paisatge o la llum en els seus trets cromàtics. També s'ha interesat per la fotografia artística.
--------------------------
Pintora formada en la Escuela Municipal de Bellas Artes entre 1989 y 1998. Ha participado en numerosas exposiciones. Ganadora del primer premio del Casino de Novelda (1998). Ha sido seleccionada en la II Bienal de Arte "Agulló" de Cocentaina, en el concurso "Nuevos Creadores" de Játiva o en el XVIII Certamen Internacional "Eusebio Sempere" de Onil entre otros. Su obra abarca desde la figuración mas realista hasta la descomposción de la realidad hasta la expresión del paisaje o la luz en sus rásgos cromáticos. También se ha interesado por la fotografía artística

dijous, 25 de juny del 2009

l'Art de l'Església de San Maure i San Francesc
La Reial parròquia de Sant Maure i Sant Francesc, antic convent de l'orden orde franciscana, encara hui, i a pesar dels dificultats i temps convulsos i turbulents que és van vindre, conserva part delm patrimoni en el propi temple i en els instal·lacions museístiques que es van inaugurar en 1976. I així dins de la pròpia església, trobem en els parets del creuer -dret i esquerra del prebisteri- llenços emmarcats, realitzats a oli, que antany van estar fixos en les llunetes, signats per l'ilustre il·lustre pintor Fernando Cabrera, referits a la vida del "poverello d'Asís Assís", i també a la ploclamación del soldat i màrtir romà Maure, com també protector i copatró d'Alcoi, al haver salvat la vila dels terratrémols ocorreguts en 1620.Llenços de bona factura, executats amb mestria i bona tècnica no obstant ser "obra de bona joventut" del mestre.

-------------------------------

La Real Parroquia de San Mauro y San Francisco, antiguo convento de la orden franciscana, aún hoy, y a pesar de las dificultades y tiempos convulsos y turbulentos que se vinieron, conserva en el propio templo y en las instalaciones museísticas que se inauguraron en 1976. Y así dentro de la propia iglesia, hallamos en las paredes del crucero -derecho e izquierda del prbisterio- lienzos enmarcados, realizados al óleo, que antaño estuvieron fijos en los lunetos, signados por el ilustre pintor Fernando cabrera, referidos a la vida del "poverello de Asís", y también a la ploclamación del soldado y mártir romano Mauro, como también protector y copatrono de Alcoy, al haber salvado la villa de los terremotos ocurridos en 1620.Lienzos de buena factura, ejecutados con maestría y buena técnica no obstante ser "obra de buena juventud" del maestro.
Igualment hi ha una gran tela allargada, de Francisco Laporta Valor, "Apoteosi de l'orden orde franciscana", que amb anterioritat a 1936 decorava la sagristia de l'església, concretament el sostre

-----------------------------
Igualmente existe una gran tela alargada, de Francisco Laporta Valor, "Apoteosis de la orden franciscana", que con anterioridad a 1936 decoraba la sacristía de la iglesia, concretamente el techo.


.
En pintura és de destacar la taula del s.XVI titulada "la visita de Sant Antoni Abad a Sant Pau Ermità", a oli, procedent amb tota seguretat d'algún algun retaule de l'església o capelles d'antic temple-convent de la vila, obra restaurada recentment.
-----------------------------


En pintura es de destacar la tabla del s.XVI titulada "la visita de San Antonio Abad a San Pablo Ermitaño", al óleo, procedente con toda seguridad de algún retablo de la iglesia o capillas del antiguo templo-convento alcantarino de la villa, obra restaurada recientemente.

Dos olis, sobre tela, allargats, deguts ambdós al pintor Julio Pascual Espinós, deixeble predilecte de Cabrera Cantó "San Francesc" i "Santa Clara".
----------------------------
Dos óleos, sobre tela, alargados, debidos ambos al pintor julio Pascual Espinós, discípulo predilecto de cabrera Cantó "San Francisco" y "Santa Clara".

Alcoi en Blanc i Negre

dimarts, 23 de juny del 2009

Foneria, Fundición, Foundry
Tothom a observat alguna vegada el tubs canalers de l'aigua dels terrats a algunes cases del casc antic d'Alcoi. Hem fet un seguiment gràfic d'alguns d'ells per a prendre consciència que, també és una part de patrimoni que cal conservar.
-----------------------
Todo el mundo a observado alguna vez los tubos de desagüe de las azoteas a algunas casas del casco antiguo de Alcoi. Hemos hecho un seguimiento gráfico de algunos de ellos para tomar conciencia de que también es una parte de nuestro patrimonio que tenemos que conservar.
----------------------
The whole world ever seen a tube to drain the roofs of some houses of Old Alcoi. We made a chart tracking some of them to realize that it is a heritage we must preserve.


Són últims trams de baixants de pluvials arreplegades per canalons. Normalment es tracten de tubs que recorren la fatxada d'edificis d'una o més plantes en els cascs antics d'algunes poblacions. Van ser construïts entre 1880-1930 i van acabar en desballestaments, oxidats o substituïts pel PVC i el fibrociment. Desconeixem tots els tipus, l'àrea de dispersió i els que encara queden desapercebuts.
------------------------

Son últimos tramos de bajantes pluviales recogidas por canalones. Normalmente se tratan de tubos que recorren la fachada de edificios de una o más plantas en los casco antiguos de algunas poblaciones. Fueron construidos entre 1880-1930 y acabaron en desguaces, oxidados o sustituidos por el PVC y el fibrocemento. Desconocemos todos los tipo, la área de dispersión y los que aún quedan desapercibidos.
----------------------
Recent installments are collected rainwater from downspouts for gutters. This is usually tubes that run the front of buildings of one or more plants in the old part of some populations. Were built between 1880-1930 and resulted in scrapping rusted or replaced by the PVC and asbestos cement. Know all the type, area of dispersal and the remaining undetected.

Són últims trams de baixants de pluvials arreplegades per canalons. Normalment es tracten de tubs que recorren la fatxada d'edificis d'una o més plantes en els cascs antics d'algunes poblacions. Van ser construïts entre 1880-1930 i van acabar en desballestaments, oxidats o substituïts pel PVC i el fibrociment. Desconeixem tots els tipus, l'àrea de dispersió i els que encara queden desapercebuts.Ací a Alcoi, en podem localitzar pel nucli antic, tant pel els carrers vessants a Sant Miquel o els d'accés a Sant nicolau. Solen ser de zinc o ferro, continus des del canaló fins a inserir-se en un embut cilíndric decorat, d'aproximadament 12 cm. de diàmetre, cap d'un altre tub de ferro d'1,5-2 metres. Hi han de molts tipus, els que més s'han utilitzat són els que utilitzen àngels o querubins, màscares de faunes, santes o simplement la tipografia del taller de foneria que els ha realitzat, i sense ningun dubte recorden grotesques d'alguns baixrelleus romans o renaixentistes.
--------------------------
Aquí a Alcoi, podemos localizar por el núcleo antiguo, tanto por les las calles vertientes a Sant Miquel o las de acceso a Sant Nicolau. Suelen ser de cinc o hierro, continuos desde el canalón hasta insertarse en un embudo cilíndrico decorado, de aproximadamente 12 cm. de diámetro, cabeza de otro tubo de hierro de 1,5-2 metros. hay de muchos tipos, los que más se han utilizado son los de ángeles o querubines, máscaras de faunos, santas o simplemente la tipografia del taller de fundición que los ha realizado, que sin ninguna duda nos recuerdan a algunos bajorelieves renacentistas.
-------------------------
Alcoi here, we can find the old kernel, both on the streets are strands or Sant Miquel Sant Nicolau access. Usually of zinc or iron, continuous from the gutter up into a cylindrical funnel set, approximately 12 cm. diameter, head of another iron tube 1.5-2 meters. There are many types, the most widely used are those of angels or cherubs, animal masks, or simply the holy font foundry shop that has done, which no doubt remind us of some bas Renaissance.diumenge, 21 de juny del 2009

Gustave Doré...a Alcoi


Las famosas Fiestas de San Jorge vistas por el grabador e ilustrador Gustave Doré.

Retrato de Gustave Doré.


Algunas costumbres entorno a las Fiestas de San Jorge del Alcoy de 1863.


El que no sap molta gent es l'estança a Alcoi del Baró Charles Davillier y Gustave Doré. Cal recordar que Paul Gustave Doré va ser un artista, gravador e il·lustrador de gran importància, realitzàn obres per a il·lustrar la Divina Comèdia, El Quixot, etc...Davillier y Doré apleguen a Alcoi en els dies inicials de les festes georgines, en 1863, i es queden entre nosaltres atrets pel renom de les Festes de Moros y Cristians. Doré realitza uns dibuixos esplèndids, inaudits, i Davillier s'encarregarà de descriure el que presencien: "El dia que aplegarem a Alcoi -diu-, la ciutat presentava un aspecte desacostumat; els habitants anaven i tornaven molt afaenats; ací i allà es formaven grups i es xarrava amb molta animació que anunciava alguna cosa extraodinaria que es preparava a Alcoi...Curiosos per saber la solució de l'enigma ens vam arrimar a un grup i els vam preguntar, que passava...¡Com!, ens va respondre un d'ells, no sabeu llavors que es la festa de Sant Jordi i que demà comença la fira d'Alcoi?
-----------------------

Gustave Doré...en Alcoy

Lo que no sabe mucha gente es que el barón Charles Davillier y el grabador Gustave Doré estubieron de paso en Alcoy. Cabe recordar que gustavo Doré fue un reputado artista, ilustrador y grabador, que realizó diversas obras ilustradas para la Divina Comedia, Don Quijote, etc... Davillier y Doré llegan a Alcoy en los días iniciales de los festejos georginos, en 1863, y se quedan entre nosotros atraídos por la fama de los Moros y cristianos de Alcoy. Doré realiza unos dibujos espléndidos, inauditos diríase, y Davillier se encargará de describir cuanto ambos presencian; "El día que llegamos a Alcoy -dice-, la ciudad presentaba un aspecto desacostumbrado: los habitantes iban y venían muy atareados; acá y allá se formaban grupos y se charlaba con una animación que anunciaba que algo extraudinario se preparaba...Curiosos por saber la solución del enigma nos acercamos a un grupos y preguntamos porqué era todo aquel movimiento: ¡Cómo!, nos respondió uno de los habitantes, ¿no sabéis entonces que es la fiesta de San Jorge y que mañana comienza la feria de Alcoy?

Abans...i Després


ABANS-ANTES-BEFORE

DESPRÉS-DESPUÉS-AFTER

Després de tot el trasllat podem observar com ha quedat l'habitació que s'utilitzava com a magatzem, pareix mentida però és cert.
--------------------
Después de todo el traslado podemos observar como ha quedado la habitación que utilizábamos como almacén, parece mentira pero es real.
-------------------
After all we see the move as was the room we used as a warehouse, but it seems to lie right.

dissabte, 20 de juny del 2009

Despedida a Vanessa


Aprovechando la cena de final de curso, quisimos despedir a Vanessa, haciendole entrega de unos regalitos y así desmostrarle que aparte de profe a sido una amiga...y que la echaremos mucho de menos.
Esperamos que venga a visitarnos !!!!!