dilluns, 16 de setembre del 2013

El próximo dia 16 de septienbre Emili Blanes dará una charla en la sala de la Unesco de Alcoy a las 20 horas. Gracias por tu asistencia.

dimecres, 4 de setembre del 2013

INSCRIPCIÓ DE MATRICULA CURS 2013/2014

Hola a totes i a tots. A partir d'avui dia 2 de setembre s'obri el termini de la matrícula per a les dues seccions de l'escola, per a la secció d'adults de dibuix i pintura i per a la secció d'expressió plàstica.

SECCIÓ DIBUIX I PINTURA (ADULTS).
La matrícula per als alumnes de la Secció de Dibuix i Pintura d'aquest Centre

i la preinscripció per als alumnes de nou ingrés, podrà formalitzar-se entre
els dies 2 i 17 de Setembre (ambdós inclusivament) de 18 a 20 hores, en
la Secretaria del Centre: Passeig Ovidi Montllor nº1.
La prova d'admissió es realitzarà el dimecres 18 de Setembre a les 18
hores, en l'Escola de Belles arts.
El curs començarà el dimarts 1 d'Octubre.

SECCIÓ EXPRESSIÓ PLÀSTICA (XIQUETS DE 6 A 14 ANYS)
La matrícula per als alumnes d'aquest Centre en l'especialitat d'Expressió
Plàstica estarà oberta durant tot el mes de Setembre. Cap la possibilitat que si queden places vacants podran matricular-se al llarg de l'any.
Possibilitat de fer un grup amb xiquets de 5 a 6 anys, segons demanda.
El curs començarà el dimarts 1 d'Octubre.

INFORMACIÓ
Horari d'atenció: de 18 a 20 hores.
Tf.: 965545491 E-mail: expressioplasticalcoi@hotmail.com
Blogs de l'escola:
Secció Infantil d'Expressió Plàstica:
http://expressioplasticalcoi.blogspot.com.es/
Secció Adults Dibuixe i Pintura:
http://bellesartsalcoi.blogspot.com.es/ 


Hola a todas y a todos. A partir de hoy día 2 de septiembre se abre el plazo de la matrícula para las dos secciones de la escuela, para la sección de adultos de dibujo y pintura y para la sección de expresión plástica. 
SECCIÓN DIBUJO Y PINTURA (ADULTOS).
La matrícula para los alumnos de la Sección de Dibujo y Pintura de este Centro y
la preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso, podrá formalizarse entre
los días 2 y 17 de Septiembre (ambos inclusive) de 18 a 20 horas, en la
Secretaría del Centro: Passeig Ovidi Montllor nº1.
La prueba de admisión se realizará el miércoles 18 de Septiembre a las 18
horas, en la Escuela de Bellas Artes.
El curso comenzará el martes 1 de Octubre.

SECCIÓN EXPRESIÓN PLÁSTICA (NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS)
La matrícula para los alumnos de este Centro en la especialidad de Expresión
Plástica estará abierta durante todo el mes de Septiembre. Cabe la posibilidad
de que si quedan plazas vacantes podrán matricularse a lo largo del año.
Posibilidad de hacer un grupo con niños de 5 a 6 años, según demanda.
El curso comenzará el martes 1 de Octubre.

 
INFORMACIÓN
Horario de atención: de 18 a 20 horas.
Tf.: 965545491 E-mail: expressioplasticalcoi@hotmail.com
Blogs de la escuela:
Sección Infantil de Expresión Plástica:
http://expressioplasticalcoi.blogspot.com.es/
Sección Adultos Dibujo y Pintura:
http://bellesartsalcoi.blogspot.com.es/