dimecres, 29 de desembre del 2010

CENTRE D'ART D'ALCOI
Per fi ha obert les seues portes al públic el Centre D'art d'Alcoi. Ubicat a l'antiga seu del Monte de Piedad de Alcoi, mostra dues exposicions molt interessants.

En la planta baixa una amplíssima mostra d'obres de pintors alcoians de finals del segle XIX i començ del XX: Antonio Gisbert, Emilio Sala, Cabrera,Francisco Laporta... agrupades per temes, destaquen els retrats, les escenes costumistes, els temes orientals. Fins i tot podem veure una escultura de Ridaura i uns pocs exemples de mobles modernistes. Una oportunitat molt bona per contemplar obres dels grans pintors alcoians, i per conèixer l'art espanyol de finals del sXIX, impressionisme, simbolisme i modernisme fet a la nostra ciutat.

En la segona planta es poden observar les fotografies que l'alcoià Paco Cano, Canito, va fer de mites de la cultura i el cinema, com Hemingway o Orson Wells.

En la sala NetArt es mostra una videoinstal·lació d'Eduardo Polonio i Ana de Alvear.

A l'exterior de l'edifici podem vore com els albanyils mostren la seua habilitat amb l'amoladora elèctrica per poder acabar del tot ràpidament les obres del centre d'art. Esperem que acabem prompte per poder gaudir de l'art sense el seu sorollós acompanyament.


Por fin ha abierto sus puertas al público el Centro De arte de Alcoi. Ubicado a la antigua sede del Monte de Piedad de Alcoi, muestra dos exposiciones muy interesantes.


En la planta baja una amplísima muestra de obras de pintores alcoyanos de finales del siglo XIX y començ del XX: Antonio Gisbert, Emilio Sala, Cabrera, Laporta... agrupadas por temas, destacan los retratos, las escenas costumbristas, los temas orientales. Incluso podemos ver una escultura de Ridaura y unos pocos ejemplos de muebles modernistas. Una oportunidad muy buena por contemplar obras de los grandes pintores alcoyanos, y por conocer el arte español de finales del sXIX, impresionismo, simbolismo y modernismo hecho en nuestra ciudad.

En la segunda planta se pueden observar las fotografías que el alcoyano Paco Cano, Canito, hizo de mitos de la cultura y el cine, como Hemingway u Orson Wells.


En la sala NetArt se muestra una videoinstalación de Eduardo Polonio y Ana de Alvear.

En el exterior del edificio podemos ver como los albañiles muestran su habilidad con la amoladora eléctrica para poder acabar del todo rápidamente las obras del centro de arte Esperemos que acaben pronto para poder disfrutar mejor de la pintura sin su acompañamiento sonoro.dilluns, 20 de desembre del 2010

ARACIL RUESCAS


LAS VIBRACIONES RECÍPROCAS
Del 10 al 22 de desembre de 2010
Universitat Politècnica de València. Campus d'Alcoi


Al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València de de les exposicions més interessants 2010, que ha permés que molts dels havíem sentit parlar de Rafael Aracil Ruescas, dels que hem segut alumnes seus, conèixer la seua obra. Una obra molt complexa, on línia, geometria i color es conjuguem harmoniosament per construir tota una meditació pictòrica sobre l'Art. No solament hi ha pintura, també acompanyant als llenços es pot llegir el manifest que Aracil Ruescas va signar en 1985, dona explicació sobre la seua personal manera d'entendre la realitat. Al tríptic podem llegir una biografia de Rafael Aracil i una breu declaració dels proposits i motius que guien la seua obra: Globalmente me refiero al "Alinamiento Microcósmico y Macrocósmico" y para hacer ver su aplicación universal, bajo la "Ley de Vibración". Lo baso en que "Nada está móvil, todo se mueve, todo vibra", y por consiguiente esta ley entendida más y mejor, y en el mundo "gestáltico" se la ve actuar en todos los departamentos, y así, toda obra constructiva será expresada, en términos de número, por colores y por medio del sonido.


En el campus de Alcoi de la Universidad Politécnica de Valencia puede verse una de las exposiciones más interesantes 2010, que ha permitido que muchos de los habíamos oido hablar de Rafael Aracil Ruescas, de los que hemos sido alumnos suyos, conocer su obra. Una obra muy compleja, donde línea, geometría y color se conjugan armoniosamente para construir toda una meditación pictórica sobre el Arte. No solamente hay pintura, también acompañando a los lienzos se puede leer el manifiesto que Aracil Ruescas firmó en 1985, dando explicación sobre su personal manera de entender la realidad. En el tríptico podemos leer una biografia de Rafael Aracil y una breve declaración de los porpositos y motivos que guian su obra: Globalmente me refiero al "Alinamiento Microcósmico y Macrocósmico" y para hacer ver su aplicación universal, bajo la "Ley de Vibración". Lo baso en que "Nada está móvil, todo se mueve, todo vibra", y por consiguiente esta ley entendida más y mejor, y en el mundo "gestáltico" se la ve actuar en todos los departamentos, y así, toda obra constructiva será expresada, en términos de número, por colores y por medio del sonido.

BON NADAL
Gravats al linnèon de Maria Luisa Colomina
Grabados al linoleo de Maria Luisa Colomina

dimarts, 14 de desembre del 2010

Des de a Coruña...*la torre d'hèrcules
Algunes de les fotografies d'aquest monument declarat com Patrimoni de la Humanitat. L'ùnic far de l'època romana que encara permaneix en actiu. El paisatge és d'una inmensitat absoluta, és realment sobrecollidor. Sé que no és el mateix, però us deixe aquestes fotos...aniré possant més coses per ací...des d'ací. Un salut a tots!Algunas de las fotografías de este monumento declarado como Patrimonio dela Humanidad.El único faro de la época romana que todavía permanece en activo. El paisaje es de una inmensidad absoluta, es realmente sobrecojedor. Sé que no es lo mismo, pero os dejo algunas fotos...iré subiendo más cosas por aquí...desde aquí. Unsaludo a todos !

dijous, 9 de desembre del 2010

Anatomia del craniEntre els materials didàctics de l'Escola figura un crani humà. Un grupet d'alumnes hem dibuixat diferents detalls de la seua morfologia per arribar a comprendre l'estructura interna del cap d'una persona.

Entre los materiales didácticos de la Escuela figura un cráneo humano. Un grupo de alumnos hemos dibujado diferentes detalles de su morfología por llegar a comprender la estructura interna de la cabeza de una persona.
dimecres, 10 de novembre del 2010

Exposició d' Emili Blanes


Exposició d’Emili Blanes en la Unesco.El professor del Col·legi Arnauda i a l’Escola de Belles Arts d’Alcoi, Emili Blanes exposa a la seu del Club d’Amics Unesco d’Alcoi que està en el carrer Cid número 12.

La historiadora i investigadora sobre la Memòria Històrica, així com Coordinadora de l’Àrea de Joventut de IU Federal Esther López Barceló, va ser la encarregada de realitzar la presentació d’una exposició que Lluís Torró defineix de la següent manera:

“No hi ha massa raons per a l’optimisme a l’inici d’aquest nou mil·lenni. Qualsevol anàlisi objectiva arribaria a conclusions semblants. Però, ens hi hem de resignar? Crec sincerament que no. Potser no per nosaltres, però sí pels nostres fills i els nostres néts. I per a poder enfrontar-nos als problemes que patim, cal conèixer i cal recordar. El coneixement i el record han de ser actes reflexius i emotius al mateix temps. En aquest aspecte l’art ha de representar un paper crucial, ha de provocar els nostres sentits i obligar-los a rebutjar les misèries i a reflexionar sobre les seues causes i la forma de combatre-les i superar-les.

L’obra que Emili Blanes presenta en aquesta exposició és una dura i brillant mostra d’aquesta faceta de l’art com a despertador de consciències. Un breu repàs per aquestes obres, que fugen dels convencionalismes, té un efecte semblant al que provoca un cafè ben carregat en un cos endormiscat: aclareix la visió de les coses, excita els sentits, afina la percepció i atia la memòria. Ningú no podrà romandre indiferent davant aquesta proposta valenta que ens proposa una manera d’entendre el món, pròpia de l’artista, sí, però no per això menys colpidora i compartible. El record dels negres temps del franquisme se’ns posa davant dels ulls a través del pensament i la mirada d’Emili. Un exercici d’estètica, compromís i reflexió imprescindible”.

*Foto: Pep Fuster.

divendres, 22 d’octubre del 2010

Noves Escultures * Nuevas Esculturas
La Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges ha esculpit dos talles amb les imatges de la Inmaculada Concepció i de Sant Maur per a l'Església de Santa Maria d'Alcoi. Les escultures, que han sigut realitzades durant els últims quatre mesos, han sigut col·locades en la portada de l'esmentat temple. Durant este període, l'escultor Naxo Latorre ha realitzat estes dos imatges en pedra calcària, procedent de Monòver. Esta obra s'emmarca dins de la campanya de restauració que desenvolupa la Conselleria de Cultura i Esport, a través de La Llum de les Imatges a Alcoi, amb motiu de l'exposició "Camins d'Art", que obrirà les seues portes l'any que ve.

Este dimecres es van traslladar i van col·locar les escultures, que reproduïxen el disseny de les imatges originals, en el que apareix la iconografia habitual de la Inmaculada Concepció i de Sant Maure, este últim amb una branca d'olivera i l'espasa en el sòl.

La creació i ubicació de les escultures suposa la culminació del projecte de decoració inicial de la parròquia, reconstruïda durant la dècada de 1940. L'arquitectura de l'interior i en l'exterior reflexa el neobarroc dominant en l'arquitectura del moment de la seua reconstrucció.

Al mateix temps es desenvolupa la intervenció integral en este temple, que comprén la restauració de les fatxades i la neteja de la fàbrica de cadiratge, entre altres actuacions. En l'interior s'ha procedit al desmuntatge del cor i a la recuperació d'eixe espai, que s'integra en el conjunt de l'església, a més d'altres intervencions arquitectòniques i artístiques que requeria el temple.

A més de l'església de Santa Maria, la campanya de restauració comprén altres tres edificis monumentals: el temple de la Mare de Deu, l'Antic Asil de les Germanetes dels Ancians Desamparados i la fatxada lateral nord de l'Església de Sant Maure.

***

La Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz de las Imágenes ha esculpido dos tallas con las imágenes de la Inmaculada Concepción y de San Mauro para la Iglesia de Santa María de Alcoy. Las esculturas, que han sido realizadas durante los últimos cuatro meses, han sido colocadas en la portada del citado templo. Durante este periodo, el escultor Naxo Latorre ha realizado estas dos imágenes en piedra caliza, procedente de Monóvar. Esta obra se enmarca dentro de la campaña de restauración que desarrolla la Conselleria de Cultura i Esport, a través de La Luz de las Imágenes en Alcoy, con motivo de la exposición "Camins d'Art", que abrirá sus puertas el próximo año.

Este miercoles se trasladaron y colocaron las esculturas, que reproducen el diseño de las imágenes originales, en el que aparece la iconografía habitual de la Inmaculada Concepción y de San Mauro, éste último con una rama de olivo y la espada en el suelo.

La creación y ubicación de las esculturas supone la culminación del proyecto de decoración inicial de la parroquia, reconstruida durante la década de 1940. La arquitectura del interior y en el exterior refleja el neobarroco dominante en la arquitectura del momento de su reconstrucción.

Al mismo tiempo se desarrolla la intervención integral en este templo, que comprende la restauración de las fachadas y la limpieza de la fábrica de sillería, entre otras actuaciones. En el interior se ha procedido al desmontaje del coro y a la recuperación de ese espacio, que se integra en el conjunto de la iglesia, además de otras intervenciones arquitectónicas y artísticas que requería el templo.

Además de la iglesia de Santa María, la campaña de restauración comprende otros tres edificios monumentales: el Templo de la Mare de Deu, el Antiguo Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la fachada lateral norte de la Iglesia de San Mauro.


**Notícia extraída de ARAMULTIMEDIA : http://www.aramultimedia.com/default.asp?id=12215

dimarts, 19 d’octubre del 2010

VAMOS APRENDIENDO

Ya llevamos 3 semanas y cada vez aprendemos mas. Tras los primeros encajes de figura o bodegón vamos perfeccionando el modelado de formas, restando importancia a los detalles para centrarnos en el volumen y la luz y la sombra.

                        **********************

Already we go 3 weeks and every time we learn mas. After the first laces of figure or tavern we are perfecting the shaped one of forms, reducing importance to the details to centre on the volume and the light and the shade.


La clase de modelado esta trabajando en bocetos de rostros para conseguir expresiones que luego llevaran a la arcilla.

*****

The class of shaped this one being employed at sketches of faces to obtain expressions that then were leading to the clay.
dimarts, 5 d’octubre del 2010

YA HA COMENZADO EL CURSO 2010-2011

Hemos empezado un nuevo curso, volvemos a encontrarnos y también tenemos nuevos compañeros.
Todos tenemos ganas de aprender y experimentar un año más.


.................................................We have begun a new course, return to be and also we have new companions.
We all have desire of learning and experimenting one more year.

dissabte, 25 de setembre del 2010

Exposició Dibuix i Pintura "Casa del Pavo" * Exposición Dibujo y PinturaAlgunes fotos de la inuaguració de l'exposició de Dibuix i Pintura la "Casa del Pavo".

*

Algunas fotos de la inauguración de la exposición de la "Casa del Pavo".