dimecres, 19 de setembre del 2012

Inaugurada l'Exposció de l'Escola de Belles Arts
Ja es pot visitar la nostra exposició. Ahir per la vesprada un bon grup d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola de Belles Arts es vam reunir en l'acte d'inauguració. En total es poden veure cinquanta obres fetes pels alumnes dels últims cursos, del 2010 al 2012, pintures, dibuixos al carbonet, gravats al linòleum i a la punta seca, escultures d'argila, d'escaiola i de resina de polièster.


Ya se puede visitar nuestra exposición. Ayer por la tarde un buen grupo de alumnos y ex-alumnos de la Escuela de Bellas Artes nos reunimos en el acto de inauguración. En total se pueden ver cincuenta obras realizadas por los alumnos de los últimos cursos, del 2010 al 2012: pinturas, dibujos al carboncillo, grabados en linóleo y a la punta seca, esculturas de arcilla, de escayola y de resina de poliéster.

dilluns, 17 de setembre del 2012

Exposició de Rubén Fresenda

A partir del dilluns 17 de setembre es podrà visitar l'exposició "Daily Colours" del pintor Rubén Fresneda a les instal·lacions de La Union Alcoyana, Plaça d'Espanya 21. Segons el propi artista "aquesta, és una exposició on, en la qual el propòsit dels llenços és evidenciar els distints efectes plàstics que ocorren a la nostra realitat més quotidiana, i que sorprenentment passen quasi desapercebuts. No ens en adonem d’aquests efectes, d’aquestes escales de color, d’aquestes gradacions que van des d’un gran cel en el seu ocàs generant una escala de colors espectaculars fins a elements comestibles com ara un vi o una peça de fruita."

A partir del lunes 17 de septiembre se podrá visitar la exposición "Daily Colours" del pintor Rubén Fresneda en las instalaciones de La Union Alcoyana, Plaza de España 21. Según el propio artista "esta es una exposición donde, en la que el propósito de los lienzos es evidenciar los distintos efectos plásticos que ocurren en nuestra realidad más cotidiana, y que sorprendentemente pasan casi desapercibidos. No nos damos cuenta de estos efectos, de estas escalas de color, de esas gradaciones que van desde un gran cielo en su ocaso generando una escala de colores espectaculares hasta elementos comestibles como un vino o una pieza de fruta."

dijous, 13 de setembre del 2012

Exposició Escola Municipal de Belles ArtsA partir de les 20 hores del dimarts 18 de setembre es podrà visitar, al Centre Cultural d'Alcoi, l'exposició amb les obres dels alumnes dels cursos 2010/2011 i 2011/2012. Una interessant mostra col·lectiva de pintura, escultura, dibuix i gravat.


A partir de las 20 horas del martes 18 de septiembre se podrá visitar en el Centro Cultural de Alcoy, la exposición con las obras de los alumnos de los cursos 2010/2011 y 2011/2012. Una interesante muestra colectiva de pintura, escultura, dibujo y grabado.

divendres, 7 de setembre del 2012

Cartell de les festes de la Mare de Deu dels Lliris 2012


El cartell anunciador de les festes de la Verge dels Lliris de 2012 acaba de ser presentat al públic. Es obra de la pintora alcoiana Lucia Fracés, i sembla que ha agradat a les nombroses persones assistents al acte.

El cartel anunciador de las fiestas de la Virgen de los Lirios de 2012 acaba de ser presentado al público. Es obra de la pintora alcoyana Lucia Fracés, y parece que ha gustado a las numerosas personas asistentes al acto.

dijous, 6 de setembre del 2012

Curs 2012/ 2012

A partir del 3 de setembre està oberta la matrícula en l'Escola Municipal de Belles Arts d'Alcoi en la Secció de Dibuix i Pintura per als adults i en la Secció d'Expressió Plàstica per a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys. La matrícula es realitzarà al setembre.

Per al grup de Dibuix i Pintura cal superar una prova d'accés. A la secretaria de l'Escola Municipal de Belles Arts podreu trobar informació sobre la data i les característiques de la prova d'accés per als nous alumnes adults.

Només en el cas que hagueren places vacants en la Secció Infantil es podran matricular alumnes/as fóra del termini, quedant en llista d'espera fins que hi haguera

Les classes començaran el dilluns 1 d'Octubre per als adults i per als xiquets del grup A i el dimarts 2 d'Octubre per als del grup B.

Si desitgeu alguna informació podeu visitar la nostra escola en horari d'oficina de 18:00 a 20:00 hores, cridant al telèfon 965545491.


A partir del 3 de septiembre está abierta la matrícula en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy en la Sección de Dibujo y Pintura para los adultos y en la Sección de Expresión Plástica para niños / as de 6 a 14 años. La matrícula se realizará en septiembre.

Para el acceso al grupo de Dibujo y Pintura es necesario superar una prueba de acceso. En la secretaría de la Escuela Municipal de Bellas Artes podrá encontrar información sobre la fecha y las características de la prueba de acceso para los nuevos alumnos adultos.

Sólo en el caso de que hubieran plazas vacantes en la Sección Infantil se podrán matricular alumnos / as fuera del plazo, quedando en lista de espera hasta que hubiera alguna vacante si estuviera completo.

Las clases comenzarán el lunes 1 de Octubre para los adultos y para los niños del grupo A y el martes 2 de Octubre para los del grupo B.

Si desea alguna información puede visitar nuestra escuela en horario de oficina de 18:00 a 20:00 horas, llamando al teléfono 965545491.